DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle websites en facebookpagina's ( te benoemen met FB pagina ) van de Active Sport Groep, te weten:

www.active-sport.nl, www.active-outdoorevents.nl, www.active-paintball.nl. Door deze website en facebookpagina te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website of facebookpagina
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en of facebookpagina worden ontleend. Hoewel Active met het samenstellen en onderhouden van deze website en facebookpagina zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Active niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Active garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Active via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Active wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Active links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Active worden aanbevolen. Active aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Active niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Active behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Active of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Privacy Policy

Privacy policy voor leden en klanten van Active Lifestyle & Outdoor en de met en onder haar werkende bedrijven en websites ( Active Outdoor Events, Active Paintball, Active Sport Groep bv, de Surviver Paintball, Paintball4business, sponsorfit ) hier na te noemen Active

Wat is het algemene privacybeleid van Active?

 • Active respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • Active stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Active deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten zoals het beheer van de online ledenbestand en back-ups en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Active is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Active altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Active verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat in een van haar bedrijven of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • een van de websites van Active bezoekt;
 • een zakelijke relatie met Active hebt;
 • solliciteert bij Active.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Active verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een lidmaatschap, product of dienst. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren over voor jou relevante aanbiedingen of om je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groepen.
 2. Acquisitie. Om Active onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 3. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van Active dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst..
 4. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 5. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 6. Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen kunnen er opnames gemaakt worden bij Active en zijn enkele ruimtes voorzien van camera’s.
 7. Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van Active een optimale gebruikerservaring biedt.
 8. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.
 9. Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken jouw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses.
 10. Direct marketing/adverteren. Om jou op andere websites advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je Active toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

21. Sollicitaties

Als je bij Active solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de functie zoals een verklaring omtrent gedrag.
 • beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
 • getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Active gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Active bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Active. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Active maximaal 7 jaar jouw gegevens omdat deze wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor facturen.

Leverancier gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten

Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Camerabeelden

Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van leden, klanten en bezoekers van Active is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

- Wat hebben wij nodig voor onze werkzaamheden: N.a.w. gegevens ( foto ) & bankgegevens, ( mob ) telefoonnummer, E-mail adres, medisch attest i.v.m. de belastbaarheid. Voor de leefstijlcoach en gewichtsconsulent metingen van de lichaamssammenstelling

- Wat bewaren ( wettelijke termijn 7 jaar ) wij: incassohistorie, betaalhistorie, lidmaatschapscontracten, opzeg/afmeldformulieren, medische attesten.

2) Toestemming

Door lid te worden en of klant te zijn en of onze diensten gaat gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Alle persoonlijke informatie die gevraagd wordt is nodig om de gevraagde dienst of product te kunnen leveren/aanbieden. N.A.W. gegevens zijn o.a. nodig om aan de wettelijke eissen te kunnen voldoen en leden/klanten geven bij aangaan van een lidmaatschap/accoord gaan met een offerte hun instemming dat Active persoonlijke gegevens gebruikt om het product/dienst te kunnen leveren. Zo zijn bankgegevens nodig om te kunnen incaseren en voor het aanbieden van bepaalde diensten worden medische vragen gesteld welke bewaard worden om een zo tailormade mogelijk programma te kunnen aanbieden en om te kijken hoe de belastbaarheid van het lid/klant is.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Active en specifieke vragen heeft , kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is erik@active-sport.nl

4) inzage

klanten/leden van de aan Active gelieerde bedrijven kunnen ten aller tijden inzage in de door Active verzamelde gegevens omtrend de klanten/leden inzien.

5) Monitoren gedrag bezoeker

Active maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

6) Gebruik van cookies

plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

7) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


Wat als het privacybeleid van Active wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.active-sport.nl Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens bij ons veilig opgeslagen. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, dit is middels protocollen vastgelegd voor al het personeel.

Wijzigingen
Active behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.